top of page
5c5be44567b0a925503a09f0.jpg

Ders Notu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre Türk Kamu Yönetiminin Örgütlenmesi

Haziran 2018'den itibaren fiilen uygulanmaya başlanan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ne göre merkezi yönetimin yeniden yapılandırılmış hali ile ilgili ders notunu indirmek için tıklayınız.

Rapor-24-Haziran-2018-Cumhurbaşkanı-Seçi

Makale

İttifak Esaslı %10 Ülke Barajlı D'hondt Hesap Yönteminin Uygulanması Üzerine

24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinde ilk defa uygulanan "ittifak esaslı % 10 ülke barajlı d'Hondt hesap yöntemi"nin nasıl uygulandığını öğrenmek için tıklayınız.

indir.jpg

Görsel Sunu

5393 ve 5216 sayılı Kanunlara göre Türkiye'de Belediyelerin Örgütlenmesi

Türkiye'de Büyükşehir ve İl/İlçe/Belde Belediyelerin 5393 ve 5216 sayılı kanunlara göre yapılanması, karar ve yürütme organları, işlevleri, görev ve yetkileri ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

Bürokrasi_ve_otorite_kopya.png

Görsel Sunu

Max Weber'in Modern Bürokrasi Yaklaşımı (Weberyen Bürokrasi)

Modern bürokrasi yaklaşımının öncüsü Max Weber'in bir örgüt biçimi olarak bürokrasiye ilişkin görüşlerini detaylı olarak ele alan görsel sunuyu indirmek için tıklayınız. 

asscenter.jpg

Makale

Bir Personel Seçme Yöntemi Olarak Değerlendirme Merkezi (Assessment Center)

Ülkemizde son yıllarda orta ve üst düzey yönetici seçiminde ve terfilerde kullanılmaya başlanan Değerlendirme Merkezi ile ilgili makaleyi indirmek için tıklayınız. 

pic1543770224r129621.jpg

Ders Notu

Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi 

Anayasa yargısının kavramsal içeriği ve Türk Anayasa Mahkemesi'nin tarihsel geçmişi (1961, 1982, 2010, 2017), yapısı, işleyişi, üyelerinin belirlenmesi, görev ve yetkileri konusunda hazırlanmış ders notunu indirmek için tıklayınız.

Ders Odası

SÖYLEŞİ/KONFERANS

Söyleşi ve konferanslarım ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

açık kitap

DERS NOTLARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri için ders notları ve görsel sunumları görmek için tıklayınız.

Renkli Kitap Dikenler

KİTAP LİSTESİ

Yönetim Psikolojisi ve Siyaset Bilimi dersini alan öğrenciler için okunacak kitapların listesini görmek için tıklayınız.

bottom of page